Opbouwinstructies


Controleer voor gebruik de volgende zaken:

zorg voor een vlakke ondergrond, bij voorkeur gras. 

 • Controleer of de oppervlakte groot genoeg is, geen stoepranden bomen e.d. 
 • Rondom het kussen dient minimaal een vrije ruimte van 1 meter te zijn.
 • U bent verplicht het bijgeleverde grondzeil te gebruiken, bij iedere ondergrond!
 • Controleer de plaats van het luchtkussen en inloop op: stenen, glas, spijkers etc. en verwijder deze. 
 • Er mag zich geen open vuur, warmtebron in de buurt van het kussen bevinden.
 • Zorg voor een randaarde stopcontact welke is aangesloten op een vrije groep van16 ampère 230 volt.
 • Verwijder de spanband die om het kussen zit.
 • Rol / vouw het kussen volledig uit.
 • Maak de extra luchtuitlaat/rits aan de achterkant van het kussen dicht.
 • Trek de luchtslang over de opening van de blower en maak deze vervolgens goed vast met behulp van de bijgeleverde spanband.

Wanneer deze handelingen zijn uitgevoerd kan de stekker in het stopcontact worden gestoken waarna het luchtkussen zichzelf binnen enkele minuten opblaast.


Opzetten van meerdere attracties
Bij gebruik van meerdere attracties/apparaten, zet dan de blowers één voor één aan zodat niet teveel stroom ineens afgenomen wordt (piekspanning).

 • De blower moeten continu aan blijven.
 • Gebruik per blower één vrije groep 16 ampère 230 volt met randaarde
 • Zorg dat er niets tegen de luchtaanvoer van de blower staat, de blower zuigt veel lucht aan.
 • Bij gebruik van een haspel rol deze dan volledig uit.
 • Zorg dat verlengkabel en of haspel bij neerleggen geen opstakel is.

Problemen

De blower blaast niet en/of niet voldoende. 
Controleer de stroomtoevoer.

De blower blaast voldoende maar het luchtkussen wordt niet “hard”. 
Controleer of alle luchtsluizen goed dicht zijn.

 
Regen

Het luchtkussen kan tegen regen. 
Bij zwakke of matige wind en regen kan het luchtkussen gewoon op blijven staan. 
Er ontstaan wat luchtbelletjes in de naden, doch door de lucht kan water niet in het kussen dringen. 
Tijdens regen het luchtkussen echter niet gebruiken. 
Na de regen even laten drogen of droogdweilen, daarna kan het luchtkussen weer gebruikt worden.
Bij matige/krachtige wind met veel regen het luchtkussen opvouwen. 
Zie hiervoor de opvouw instructies. 
Het kussen nooit in de regen laten liggen indien blower uit is. 
Het regenwater loopt dan in het kussen en is zeer moeilijk te drogen.

Inzakken van het luchtkussen tijdens gebruik
Mocht het gebeuren dat het luchtkussen tijdens gebruik inzakt, verwijder dan zo snel
mogelijk alle personen. Controleer of de blower nog op de juiste wijze aan het
luchtkussen is bevestigd. Controleer de stroomvoorziening. Controleer of de luchtsluizen
nog goed dicht zijn en zoek naar eventuele beschadigingen. 
Indien u niets vindt, neem dan direct contact op met Verhuurfun: 06-15833302.


Verankeren
Het is verplicht het luchtkussen te verankeren met de bijgeleverde haringen/grondpinnen en de daarvoor bestemde touwen. Dit om verschuiving tijdens gebruik en omwaaien door de wind te voorkomen. Zorg voor een kleine speling in het touw.

Lees nu de gebruiksaanwijzingen door en benoem een toezichthouder van 18 jaar of ouder voor toezicht op het gebruik van het luchtkussen. Draag zorg dat deze de bijgevoegde GEBRUIKSAANWIJZING doorneemt en toepast.

Nu is het luchtkussen gebruiksklaar. Na het evenement/feest is het net zo belangrijk het luchtkussen weer netjes op te vouwen en te reinigen en aan onze verhuurafdeling weer netjes en goed hanteerbaar (dus goed opgerold) voor inspectie/controle aan te bieden.

  
Opvouw instructies
Zorg dat alle personen van het luchtkussen verwijderd zijn en dat het luchtkussen droog is.
Daarna met een zachte bezem het luchtkussen schoonvegen. 
Indien het luchtkussen met een dweil of met een vochtige doek gereinigd moet worden, laat dan het luchtkussen eerst drogen voor het opvouwen. 
Maak ook de zijkanten en onderkant schoon. 
Het grondzeil dient eveneens schoongemaakt te worden.

 •  Schakel de blower uit (stekker eruit).
 •  Koppel de luchtslang los van de blower.
 •  Maak de luchtsluizen weer helemaal open.
 •  Rol nu de haspel/verlengkabel op zodat niemand daar over kan struikelen.
 •  Verwijder de verankering en maak de haringen schoon.
 •  Laat het kussen even liggen; als alle lucht uit het luchtkussen is, kan begonnen worden met het opvouwen van het luchtkussen.
 • Met een aantal personen zonder schoenen in de richting van de
 • luchtsluizen de lucht eruit lopen.
 • Vouw eerst alle uitstekende delen (behalve de luchtslang) naar binnen, zoals de opstap en de zijwanden, doe dit zorgvuldig en netjes. Dit is de basis voor het verdere opvouwen.
 •  Vouw met een aantal personen één kant van het luchtkussen tot ongeveer de helft naar binnen. Trek nu de andere kant er weer helemaal overheen.
 •  Er dient een strook van 1 á 1,5 meter over te blijven (palletbreedte).
 • Til het uiteinde van het luchtkussen een stukje op zodat de spanband er voor een deel onder gelegd kan worden.
 •  Rol daarna het kussen zo strak mogelijk op in de richting van de luchtslang zodat er nog lucht uit het luchtkussen kan tijdens het oprollen.
 • Heel gemakkelijk gaat dit als twee personen rollen en één persoon zonder schoenen aan voor de rol uit loopt.
 • Spanband om het kussen doen

 

LET OP!


Vergeet niet de grondpinnen/haringen schoon te maken. Bij retour brengen wordt het luchtkussen gecontroleerd. Schoonmaakkosten, nat kussen, slecht opgevouwen, manco’s zoals haring(en)l, spanband e.d. worden direct berekend bij retour bezorgen. Zie de algemene voorwaarden voor de kosten.

Bij ophalen dient alles op een plaats schoon en gereed voor transport klaar te liggen. U dient zorg te dragen voor laden. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor beschadigingen van storm, regen, vernieling, verkeerd gebruik e.d. Zie hiervoor de leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Toezichthouder:

1) leeftijd vanaf 18 jaar

2) Goed geïnstrueerd ten aanzien van het gebruik van het kussen

3) Op ieder ogenblik dient het kussen onder toezicht te staan van een volwassen persoon
die er op moet toezien dat:

 • Alle personen schoeisel uitdoen
 • De personen elkaar niet duwen, tegen elkaar aanspringen, vechten etc.
 • De personen niet eten, drinken of kauwen.
 • De personen die zich op het kussen bevinden uit dezelfde leeftijdsgroepbestaan.
 • Het maximale aantal personen niet wordt overschreden zoals aangegeven. (Per1,5 tot 3 vierkante meter 1 persoon is nodig afhankelijk van leeftijd en gebruik.
 • Klimmen op de wanden/bogen is niet toegestaan Toezichthouder dient erop te letten dat er geen kinderen op de wanden gaan zitten of liggen of eroverheen proberen te springen
 • Gebruikers van het kussen dienen zich te ontdoen van scherpe en/of uitstekende voorwerpen zoals sleutel/ sleutelhangers e.d.
 • De treeplank/opstap is niet om op te springen.
 • Controleer regelmatig of verankering nog goed is.
   

4) Verdere algemene veiligheidsnormen:

 • Het luchtkussen en/of attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten
 • De attractie mag niet worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
 • Personen onder invloed van drank, geestverruimende en/of verdovende middelen mogen geen gebruikmaken van het springkussen.
 • Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen af.
 • Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
 • Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers verwijderen.
 • Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het kussen leeg te laten lopen.
 • Minimaal 1 maal per uur dient gecontroleerd te worden of luchtkussen goed staat en voldoet aan alle normen.
 • Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attractie beschermende kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel!
 • De attractie dient aan de grond vastgezet te worden met de bijgeleverde haringen/grondpinnen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt.
 • U dient de grondpinnen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (De touwen waar u ze aan bevestigt dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
 • Het aantal kinderen per springkussen is afhankelijk van de leeftijd per kind 1,5 tot 3 vierkante meter per persoon.